Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Pre-kontrola


Z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika obowiązek poddania się kontroli ZUS, który może sprawdzić, czy płatnik dobrze wywiązuje się ze swoich zadań dotyczących ubezpieczeń społecznych. Kontrolowane są opracowywane wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe i zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to również weryfikacji obliczania i opłacania składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

Zakresy przedmiotowe kontroli ZUS i pre-kontroli są takie same. Podlegają jej:


  • prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

  • prawidłowość zawierania umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło,

  • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Wymagane pole w celach kontaktowych:
Czy ktoś mi polecił KNF Team?

Prześlij nam własny opis sytuacji w kilku zdaniach

Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution AnulujPolise
Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096