Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Ankieta dotycząca zwrotu prowizji


Literalna wykładnia przepisów wskazuje, że jeżeli ktoś spłacił kredyt konsumencki wcześniej, to może domagać proporcjonalnego zwrotu kosztów składających się na CKK. Ważne jednak, aby był to właśnie kredyt konsumencki.

TSUE wydał w tej sprawie orzeczenie. Wskazał, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.


Wymagane pole w celach kontaktowych:
Czy ktoś mi polecił KNF Team?

Prześlij nam własny opis sytuacji w kilku zdaniach

Dotyczy to umów zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 18 grudnia 2011 roku.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Dotyczy to umów zawartych od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli od 22 lipca 2017 roku roku.

Od 22 lipca 2017 roku ustawa zaczęła mieć szerokie zastosowanie dla kredytów hipotecznych. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela konsumentowi. W nowym ust. 1a wskazano dodatkowo, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł. Interpretuję to jako ogólną zasadę, że kredytem konsumenckim może być kredyt tak zabezpieczony, jak i niezabezpieczony hipoteką, jeżeli jego kwota jest nie większa niż 255 550 zł. Wyjątkiem zaś od tego limitu jest sytuacja, gdy kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką i jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution AnulujPolise
Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096