Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j., ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń,  kontakt: tel. +48 733 778 096, email: biuro@knfteam.pl


2)Inspektorem Danych Osobowych jest: Tomasz Ptak, kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iodo@knfteam.pl


3) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana.


4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. b  RODO realizacji umowy, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt f tzn. doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych pozwalające na wdrożenie wytycznych RODO oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. w celu kierowania do Pani/Pana ofert i informacji dotyczących usług administratora (marketing bezpośredni).


5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.


6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości o przechowywaniu dokumentacji rachunkowej, do momentu zakończenia realizacji umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających a także do momentu cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.


7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


8)cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie jednak w taki sposób aby oświadczenie dotarło na adres ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń lub drogą elektroniczną na maila: biuro@knfteam.pl, lub wypełniając formularz na stronie www.knfteam.pl,


9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,


10) Pani dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution AnulujPolise
Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096