Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Rerstrukturyzacja

Restrukturyzacja to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Pozwala ona na stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243). 

Restrukturyzacja 

Dzięki restrukturyzacji, w działalności zachodzą zmiany struktury gospodarczej, które mają za zadanie zwiększyć jej wydajność lub funkcjonalność. Z tego też powodu, restrukturyzacja to pojęcie bardzo szerokie, pod którym może się kryć wiele różnych działań. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez  umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Ze względu na to, że największym beneficjentem takiego postępowania jest dłużnik to powinno ono przebiegać przy odpowiednim zabezpieczeniu praw wierzycieli. 

Aby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z restrukturyzacji, musi spełnić określone przesłanki: 

– musi być niewypłacalne bądź zagrożone niewypłacalnością,  
– postępowanie nie może skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli,
– przedsiębiorstwo musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokojenia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.   

Dla kogo to jest?  

- zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jaki i spółek zagrożonych niewypłacalnością lub pozostających w stanie niewypłacalności,
- szukających poprawy swojej pozycji na rynku,  
- chcących uniknąć upadłości.

Co wchodzi w zakres usługi? 

- ustalenie strategii postępowania,
- sporządzenie całej potrzebnej dokumentacji,
- doradztwo na każdym etapie procesu restrukturyzacyjnego,  
- sporządzenie skutecznego wniosku restrukturyzacyjnego,
- ścisłą współpraca z sądem i nadzorcą lub zarządcą.

KORZYŚCI

- odblokowanie konta,
- wstrzymanie przyszłych egzekucji komorniczych,
- zawieszenie obecnych egzekucji,
- zmniejszenie długu,
- ochrona nieruchomości i ruchomości,
- zmniejszenie długu do 70% oraz anulowanie odsetek,
- zdjęcie zabezpieczeń,
- całkowite wyprowadzenie firmy z kryzysu.

 
Wniosek "Analiza zadłużenia - Restrukturyzacja" do pobrania: POBIERZ
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution AnulujPolise
Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096