Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Służebność przesyłuJeżeli Państwo nie zgadzają się z utratą wartości swojej nieruchomości i bezumownego korzystania z gruntu z tytułu posiadania na swojej posesji słupów, linii przesyłowych, gazociągów, wodociągów - prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.


Ankieta dotycząca przesyłów


Odpowiedz na pytania w krótkiej ankiecie i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy!


Wymagane pola w celach kontaktowych:

Niewymagane pola w celach kontaktowych:
Czy ktoś mi polecił KNF Team?

Pytanie 1:
Jakiego rodzaju urządzenia posadowione są na nieruchomości:

Pytanie 2:
Proszę podać długość w metrach bieżących/ilość powyżej zaznaczonych urządzeń:


Pytanie 3:
Data posadowienia urządzeń:


Pytanie 4:
Jak urządzenia są położone/przebiegają?


Pytanie 5:
Czy urządzenia od posadowienia zmieniały położenie lub przebieg?


Pytanie 6:
Czy na nieruchomości miałyby powstać nowe budynki?


Pytanie 7:
Rodzaj nieruchomości:

Prześlij nam opis problemu własnego lub firmy w kilku zdaniach:

Wymagana zgoda:
Brak wstępnych kosztów!!!
W momencie podpisania umowy o dochodzenie roszczenia klient płaci Koszty Zastępstwa Procesowego tj. 5% z kwoty roszczenia (może być pobrana w momencie wypłaty roszczenia- opcja).
Prowizja od sukcesu w wysokości 30% netto + vat 23% (odsetki rekompensują prowizję ).

Jakich dokumentów potrzebujemy:

  1. Pełnomocnictwo od właściciela lub właścicieli nieruchomości

  2. Aktualny wypis z rejestru gruntów

  3. Odpis księgi wieczystej

  4. Mapka ewidencyjna przedstawiająca umiejscowienie oraz rozkład słupów i linii przesyłowych

  5. Korespondencja z podmiotem bezumownie korzystającym z gruntu (jeżeli była prowadzona)

Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution AnulujPolise
Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096