Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Etap przedsądowy -Ugoda - świadczenie wypłacone po wezwaniu do zapłaty.


2020-02-13
#WYROKI I UGODY

W tej sprawie już na etapie przedsądowym, po wezwaniu do zapłaty Towarzystwo Ubez[ieczeniowe Vienna Life wypłaciło naszemu Klientowi kwotę 1177,68 zł. 


Dziękujemy za wybór Naszej KancelariiLogo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution